Windpark Autena

Het windpark Autena bestaat uit 3 windturbines en ligt in de oksel van knooppunt Everdingen. Voor dit windpark is een klankbordgroep in het leven geroepen.

Klankbordgroep Vianen

Het doel van de klankbordgroep is om uw belangen te behartigen. Zo kan de klankbordgroep u in contact brengen met Eneco of de gemeente, geluids- en slagschaduw gerelateerde signalen uit de omgeving met betrekking tot het windpark in behandeling nemen en het college adviseren over de besteding van een deel van het Ruimtelijk Kwaliteitsfonds.

De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeente, Eneco en de volgende omwonenden:

  • Hennie Hutten uit Vianen
  • Caroline Planken uit Vianen
  • Henk Klein Kranenburg uit Hagestein
  • Bettie Baars uit Hagestein
  • Jeannette Benistant-Kruitbosch uit Hagestein

Burgemeester Groeneweg is voorzitter van de klankbordgroep.

Impressies en reglement

Lees hier de impressies van de klankbordgroepbijeenkomsten:

  1. Startbijeenkomst 3 oktober 2017
  2. Tweede bijeenkomst 23 november 2017
  3. Derde bijeenkomst 14 februari 2018
  4. Vierde bijeenkomst 10 april 2018

Lees hier het reglement van de klankbordgroep. 

Ruimtelijk kwaliteitsfonds

Het lokale ruimtelijke kwaliteitsfonds is door Eneco en de gemeente ingesteld om de directe landelijke omgeving van het windpark een kwaliteitsimpuls te geven. De klankbordgroep draagt projecten aan voor de besteding van 50% van de jaarlijkse bijdrage die windpark Autena levert aan het gemeentelijke Ruimtelijke Kwaliteitsfonds. Het startbedrag van deze bijdrage is € 15.000 per jaar. De projecten die de klankbordgroep mag aandragen sluiten aan bij de Landschapsvisie van de gemeente. Lees voor meer informatie de Landschapsvisie.

Formulier

U kunt als omwonende van het windpark ideeën voor projecten bij de klankbordgroep aandragen. Dat kan via het aanvraagformulier. Daarop vindt u ook de randvoorwaarden waaraan uw projectaanvraag moet voldoen. Heeft u dus een idee, laat het ons weten! Stuur uw ingevulde formulier naar gemeente Vianen, t.a.v. college van burgemeester en wethouders, postbus 46, 4130 EA Vianen. U kunt het ook mailen naar gemeente@vianen.nl
Dan maken we samen Vianen een stukje mooier.

Informatie

Wilt u meer informatie over de windturbines? Kijk dan op https://www.eneco.nl/over-ons/projecten/windpark-autena/

Wilt u iets melden wat te maken heeft met de windmolens van Windpark Autena? Neem dan contact op met Eneco om het te bespreken.