Aansluitvergunning riolering aanvragen

Waarom een Aansluitvergunning riolering

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en hemelwater in de gemeente Vianen. Woningen of andere gebouwen in de gemeente moeten daarom een rioolaansluiting hebben. Deze rioolaansluitingen worden op gemeentegrond aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. Ook de aansluiting van uw erfgrens tot aan het riool wordt door de gemeente gemaakt. De aansluiting vanuit uw woning tot de erfgrens moet u als eigenaar zelf aanvragen.

Aanvragen

Een Aansluitvergunning riolering kunt u schriftelijk aanvragen. Dit doet u door het formulier Aansluitvergunning riolering te downloaden, uit te printen, in te vullen en op te sturen naar de gemeente. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bepaalt in overleg met u waar de aansluiting gemaakt kan worden. Wanneer de aansluiting kan worden gemaakt, ontvangt u een bevestiging en een voorschotnota. De gemeente laat de aansluiting uitvoeren nadat het voorschotbedrag is overgemaakt. Na de uitvoering wordt een verrekening gemaakt aan de hand van de werkelijke kosten.

Kosten

De kosten van de aansluiting komen voor rekening van de aanvrager. De kosten worden gebaseerd op werkelijke kosten en zijn afhankelijk van de situatie.

Informatie

Wilt u weten waar u de aansluiting op het gemeenteriool kunt vinden? Neem dan contact op met de gemeente.