Bestemmingsplan planschade

Wat is planschade

Planschade kan voorkomen als de gemeente besluit een bestemming te wijzigen. Door zo’n besluit kan iemand benadeeld worden. Dat nadeel heet planschade.

Wat valt er onder planschade

Een voorbeeld van planschade kan aantasting van uw privacy zijn doordat er inkijk in uw tuin ontstaat door het bouwen van een flat naast uw huis. Of wanneer er bijvoorbeeld midden in het park waar u op uitkijkt woningen gebouwd worden. In feite gaat het vaak om waardevermindering van een woning of stuk grond doordat het huis minder aantrekkelijk wordt. Ook kan het gaan om inkomensvermindering. Dit geldt wanneer het een bedrijf betreft.

Wanneer krijgt u een vergoeding

Als het niet redelijk is dat u de schade zelf betaalt of als de schade niet verzekerd is, kunt u een vergoeding vragen bij de gemeente.

Een deel van de schade moet u zelf betalen. Dit valt onder het maatschappelijk risico:

  • inkomensderving: het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van uw inkomen
  • waardevermindering: het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak

Vergoeding voor planschade aanvragen

U vraagt de vergoeding voor planschade aan de gemeente. Dit kan tot 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.