Bedrijventerrein Gaasperwaard

Een nieuw bedrijventerrein

De gemeente Vianen werkt aan de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein, Gaasperwaard. Het terrein is klaar en op dit moment zijn er nog diverse bouwkavels beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op de website van Gaasperwaard.

Informatie

Op de website van Gaasperwaard worden onder andere de volgende onderwerpen nader toegelicht:

  • Verkaveling: geeft de ligging en de grootte van de kavels weer. De onderlinge perceelgrenzen zijn flexibel waardoor de perceelsomvang naar uw wens kan worden ingericht. Ook kunt u zien op welke kavels een bedrijfswoning mogelijk is.
  • Grondprijzen: per zone zijn de huidige grondprijzen weergegeven.
  • Bestemmingsplan: u kunt de voorschriften en de staat van bedrijfsactiviteiten inzien. Die zijn bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de kavels.
  • Beeldregieplan: de regels voor het ontwerp van de gebouwen en de inrichting van het buitenterrein.

Bedrijven die zich vestigen op Gaasperwaard worden lid van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Gaasperwaard (CVvEG). De vereniging behartigt de belangen voor de ondernemers en is ook verantwoordelijk voor het parkmanagement. Dit parkmanagement omvat de beveiliging, bewegwijzering en het groenonderhoud op het bedrijventerrein.

Eenvoudige plattegrond Gaasperwaard