Cultuurpodium

Realisatie cultuurpodium in nieuwe fase

De voorbereidingen voor de podiumvoorziening dat een plek krijgt bij Sportcentrum Helsdingen zijn in een nieuwe fase gekomen. Het college heeft een definitief ontwerp vastgesteld en er wordt een basisovereenkomst met de bouwer gesloten. Hiermee krijgt Vaessen bv de opdracht om de podiumvoorziening te realiseren.

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is een uitwerking van het programma van eisen zoals opgesteld met de belangrijkste gebruikers. Ten opzichte van het programma van eisen is het verhoogde podium vervallen ten gunste van meer multifunctionaliteit van de zaal en de podiumvoorziening als vlakke vloer theater uitgewerkt. Wethouder Marcel Verweij:  “In dit traject is intensief samengewerkt met de architect en bouwer en is met name aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid en exploitatiemogelijkheden. In dit kader hebben de hoofdgebruikers (Cultureel Forum, Stichting Cultuur en Theater Vianen SCTV, Scato en de Sportraad) op diverse wijzen de mogelijkheid gehad de stukken te zien en input te leveren. Hier hebben zij ook dankbaar en veelvuldig gebruik van gemaakt. Het definitief ontwerp heeft hun instemming. Het definitief ontwerp is tevens besproken met het Gehandicaptenoverleg GOV en heeft ook hun instemming.”  

Het vervolg

De volgende fase begint met het uitwerken van het definitief ontwerp tot tekeningen die geschikt zijn voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Nadat de omgevingsvergunning is verleend en deze onherroepelijk is geworden, zal daadwerkelijk worden gestart met de realisatie. De werkzaamheden hiervoor starten naar verwachting in januari 2018. De ingebruikname van de podiumvoorziening staat gepland voor het theaterseizoen 2018-2019.

De komende tijd plaatsen wij ontwikkelingen rondom dit project op de websites www.vianen.nl en www.sportcentrumhelsdingen.nl. Tijdens de bouw zullen er in en om het gebouw andere routes zijn. Meer informatie hierover volgt.