Project Hoef en Haag

Bewoner

Heeft u vragen, suggesties of wilt u informatie over de directe omgeving van Hoef en Haag? Wendt u zich dan tot Hoef en Haag CV via hoefenhaag@mijneigenhuis.nl.

Ambitie om te groeien

Vianen heeft de ambitie om te groeien naar 21.000 inwoners. Daarvoor zijn veel nieuwe woningen nodig. De bouw van de woningen is gepland in het gebied Hoef en Haag, dat ligt tussen de Lekdijk, de A27, het dorp Hagestein en de Plas Everstein. Het gebied is al langer in beeld als nieuwe bouwlocatie. De gemeenteraad heeft in maart 2014 een bestemmingsplan voor de eerste 1500 woningen vastgesteld. Dat plan is inmiddels onherroepelijk.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Vianen, gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en BPD (Bouwfonds Property Development) hebben voor Hoef en Haag al in 2013 de zogenaamde anterieure overeenkomst ondertekend.

In deze overeenkomst staat vastgelegd hoe de betrokken partijen met elkaar omgaan gedurende de 15 tot 20 jaar bij het realiseren van uiteindelijk 1.800 woningen in Hoef en Haag. Een belangrijke stap op weg naar de bouw van dit nieuwe dorp tussen Vianen en Hagestein in. AM en BPD hebben inmiddels samen Hoef en Haag CV opgericht, het bedrijf dat Hoef en Haag verder zal ontwikkelen.

Beeldregieplan

Het beeldregieplan voor Hoef en Haag beschrijft de sfeer en de uitstraling van het nieuwe dorp. Zowel voor de architectuur van de woningen als voor de inrichting van de openbare ruimte. Het beeldregieplan hoort bij het bestemmingsplan.

Ambities

Hoef en Haag in Vianen wordt een nieuw duurzaam woongebied dat in fases uitgroeit tot een eigentijds dorp met een breed aanbod aan woningen en voorzieningen. Het aanbod wordt afgestemd op de wensen van de toekomstige bewoners. De stedenbouwkundige opzet van Hoef en Haag is geïnspireerd op de lintbebouwing en het dorpse karakter van vestingstadjes langs de Lek.

Stand van zaken

AM en BPD zijn in 2015 gestart met het voorbereiden van de bouw van de eerste 370 woningen. De eerste woningen zijn in het voorjaar van 2017 opgeleverd en inmiddels zijn er al tientallen woningen bewoond. Dat zijn huur- en koopwoningen en enkele vrije sector woningen die bewoners naar eigen ontwerp hebben laten bouwen. Medio 2018 is fase 1 nagenoeg voltooid, najaar 2018 zal begonnen worden met fase 2.

Plattegrond project Hoef en Haag