Stammershoefstraat

Vervangende nieuwbouw

De 42 woningen aan de Stammershoefstraat (hoogbouw) voldoen bouwkundig en qua uitrusting niet meer aan de huidige eisen. Daarom is LEKSTEDEwonen in samenwerking met de gemeente voornemens om deze woningen te slopen en vervangende nieuwbouw te realiseren. Na het doorlopen van diverse procedures kan de (gefaseerde) sloop en nieuwbouw starten. Het bestemmingsplan wordt herzien en het beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld. Zodra de documenten gereed zijn, worden ze gepubliceerd en liggen ze ter inzage. Naar verwachting vindt de publicatie in mei 2016 plaats.

Wat wordt er teruggebouwd

De herontwikkeling van de hoogbouw aan de Stammershoefstraat heeft betrekking op de huisnummers 33 tot en met 115. Verdeelt over drie verschillende bouwblokken komen er eengezinswoningen met tuin, appartementen met tuin of balkon en maisonnettes met tuin. De appartementen / maisonnettes worden gerealiseerd in twee gebouwen van drie lagen hoog met op de kop een gebouw van vijf lagen. De eengezinswoningen worden uitgevoerd als twee volledige bouwlagen en de derde laag in een kapvorm (zolder). In het nieuwe plan worden ook extra parkeerplaatsen aangelegd.

Planning en meer informatie

Op zijn vroegst kan vanaf eind 2015 gestart worden met de (gefaseerde) sloop, waarna de bouw van de woningen kan starten. Om deze plannen te kunnen realiseren moeten diverse procedures doorlopen worden.