Wonen in Helsdingen

Huidige stand van zaken

De gemeente heeft in Blauwhoed een ontwikkelaar gevonden voor het bouwen van 100 tot 130 woningen op deze locatie. Een aantal van deze woningen betreft huurwoningen voor woningcorporatie Lekstede. De locatie Helsdingen is gelegen op het kruispunt van de Helsdingse Achterweg en Het Slyk, nabij het voormalige Sportcentrum Helsdingen.

Co-design en co-creatie

De bouwplannen voor woonwijk Helsdingen zijn onder leiding van ontwikkelaar Blauwhoed in co-creatie en co-design met nieuwe bewoners en omwonenden tot stand gekomen. Door veel partijen is deze manier van samenwerken als een groot succes ervaren. In januari 2017 is gestart met de bouw van de eerste fase. De tweede fase is inmiddels bijna gereed.

Vragen?

Heeft de vragen over de planning van het bouwproject Wonen in Helsdingen, kunt u contact opnemen met de heer Delnoij (projectleider bij ontwikkelaar Blauwhoed), 010 45 35 137.

Zie ook: Wonen in Helsdingen

Inrichting van de buitenruimte

Toekomstige bewoners en door omwonenden hebben met elkaar nagedacht over de invulling van de buitenruimte van de nieuwe wijk. Door middel van panelen konden aanwezigen voorkeuren aangeven voor wat betreft de inrichting van de straat, groen en spelen. Aan de hand van reacties wordt een inrichtingsplan voor de buitenruimte opgesteld.