Wonen in Helsdingen

Huidige stand van zaken

De gemeente heeft in Blauwhoed een nieuwe ontwikkelaar gevonden voor het bouwen van 100 tot 130 woningen op deze locatie. Een aantal van deze woningen betreft huurwoningen voor woningcorporatie Lekstede. De locatie Helsdingen is gelegen op het kruispunt van de Helsdingse Achterweg en Het Slyk, nabij het voormalige Sportcentrum Helsdingen.

Co-design en co-creatie

De bouwplannen voor woonwijk Helsdingen zijn onder leiding van ontwikkelaar Blauwhoed in co-creatie en co-design met nieuwe bewoners en omwonenden tot stand gekomen. Door veel partijen is deze manier van samenwerken als een groot succes ervaren. In januari 2017 wordt gestart met de bouw van de eerste fase.

Vragen?

Heeft de vragen over de planning van het bouwproject Wonen in Helsdingen, kunt u contact opnemen met de heer Delnoij (projectleider bij ontwikkelaar Blauwhoed), T. 010 45 35 137.

Inrichting van de buitenruimte

Op 6 december 2016 heeft een bewonersavond plaats gevonden waarbij door toekomstige bewoners en door omwonenden met elkaar is gedacht over de invulling van de buitenruimte van de nieuwe wijk. Door middel van panelen konden aanwezigen voorkeuren aangeven voor wat betreft de inrichting van de straat, groen en spelen.

Wellicht was u niet op de avond aanwezig of heeft u nog wat meer tijd nodig om tot een goede afweging te komen. Daarom kunt u tot 31 december door middel van een enquêteformulier uw voorkeuren voor de buitenruimte aan ons kenbaar maken. U kunt het formulier mailen naar gemeente@vianen.nl of opsturen naar Gemeente Vianen, postbus 46, 4130 EA  VIANEN.

Na 31 december aanstaande worden alle ingediende reacties beoordeeld. Aan de hand daarvan wordt een inrichtingsplan voor de buitenruimte opgesteld. Dit plan sturen wij de personen die mee hebben gedacht over de buitenruimte per e-mail toe. Wij verzoeken dan ook om op het enquêteformulier uw gegevens achter te laten.