Inzage bouwplannen/tekeningen

Inzage (bouw) dossiers

Alle bouwplannen die bij de gemeente worden ingediend zijn openbaar en publiceert de gemeente op de gemeentepagina in het Kontakt. Wilt u een dossier inzien? 

Aanvraag inzage bouwplannen organisaties

Aanvraag inzage bouwplannen particulier

Kosten inzage (bouw) dossiers

Dossiers vanaf 2012 zijn bij de gemeente veelal digitaal aanwezig. Documenten en tekeningen uit deze dossiers kunnen kosteloos en digitaal naar u verzonden worden. Dossiers van vóór 2012 zijn vaak alleen in ons papieren archief aanwezig. Voor inzage van deze dossiers zijn legeskosten verschuldigd. De legeskosten voor het opvragen van archiefdossiers bedragen ten minste € 30,75, ook als de voor u van belang zijnde documenten of tekeningen zich niet in het dossier bevinden.

Aanvragen (bouw) dossiers

U dient zelf te bepalen of en zo ja, welke stukken of gegevens voor u van belang zijn. Zodra het dossier voor u beschikbaar is, wordt u hiervan telefonisch of per mail op de hoogte gebracht en kunt u het dossier tijdens openingstijden in ons Stadhuis inzien. U mag eventueel foto's maken van de documenten en tekeningen. Het is ook mogelijk om deze te kopiëren, echter alleen op A3 en A4 formaat. De kosten hiervoor bedragen € 0,50 per A4 en € 1,00 per A3. Het kopiëren van grote tekeningen (b.v. A0) wordt uitbesteed, hiervoor geldt het tarief van de plot/kopieerservice. Kopieën worden nagestuurd. Uw aanvraag wordt binnen twee weken afgehandeld.