Melding slopen van woning/pand

Wanneer is een sloopmelding verplicht

U bent verplicht een sloopmelding te doen als bij de sloop:

 • 10 m3 of meer afval vrijkomt
 • asbest wordt verwijderd
 • het pand of bouwwerk monumentaal is of in het gebied beschermd stadsdeel staat

Een sloopmelding doen

De sloopmelding doet u via het Omgevingsloket online. Hiervoor hebt u als particulier een DigiD nodig en als bedrijf een eHerkenning.

Als er ook een omgevingsvergunning nodig is voor de sloop, dan kunt u die tegelijkertijd aanvragen.

Benodigde informatie voor sloopmelding

Bij de sloopmelding worden de volgende gegevens gevraagd:

 • foto's en een situatietekening van het te slopen bouwwerk
 • profiel (summier) van het te slopen gebouw
 • maten van het gebouw (een eenvoudige tekening, een architect is niet nodig)
 • schatting van te verwachten sloopafval per m³
 • kadastrale aanduiding, sectie en nummer
 • indien het bouwjaar van het te slopen bouwwerk van voor 1994 is, dan is er ook een asbestinventarisatierapport verplicht (alleen een SC-540 gecertificeerd asbestinventarisatie bureau mag zo’n rapport opmaken; u vindt een gecertificeerde bureau op de website van Ascert)
 • of er overig chemisch afval vrijkomt
 • of de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door een bedrijf en zo ja, door welke bedrijf
 • hoe lang de werkzaamheden naar verwachting zullen duren
 • of en waar containers worden geplaatst voor het sloopafval

Op tijd melden

Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voordat u met de sloopwerkzaamheden wilt beginnen.

Soms kunt u ook uiterlijk 5 werkdagen van tevoren de melding doen. Dit kan in de volgende gevallen:

 • u verwijdert als particulier asbest tot een maximum van 35 m2
 • u voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit (dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert)

Afhandeling van uw melding

Nadat u de melding hebt gedaan, krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. Is uw melding niet volledig, dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel volledig, dan kan de gemeente nog wel voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Voordat u daadwerkelijk met de sloopwerkzaamheden begint, meld dit dan bij de gemeente minimaal 2 werkdagen van tevoren. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u de werkzaamheden afgerond hebt.