Omgevingsvergunning

Waarvoor is een omgevingsvergunning nodig

Voor bouwen, verbouwen, slopen van een gebouw of veranderingen aan de woonomgeving is soms een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning combineert 25 afzonderlijke vergunningen. Via de omgevingsvergunning kunt u die één keer aanvragen. Dat bespaart tijd en geld. Ook geldt er één bezwaar- en beroepsprocedure.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Via het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Voor bouwen en verbouwen in de binnenstad (beschermd stadsgezicht) gelden aparte regels.

Een omgevingsvergunning aanvragen

  • Doe eerst de vergunningcheck via Omgevingsloket online.
  • Is een omgevingsvergunning nodig, doe dan direct de aanvraag via het digitale formulier op Omgevingsloket online. Als particulier gebruikt u daarvoor uw DigiD en als bedrijf uw eHerkenning.
  • U kunt ook een aanvraagformulier op het Omgevingsloket online downloaden en en invullen.

Bestemmingsplannen inzien

Informatie met betrekking tot bestemmingsplannen staat op de website van Ruimtelijke plannen. Het is ook mogelijk een aanvraag in te dienen voor een bestemmingsplanbeoordeling. Regel online uw aanvraag voor een vooroverleg als particulier of ondernemer. Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een vooroverleg.

Andere vergunningen

Soms zijn naast een omgevingsvergunning nog andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of een evenementenvergunning. Maak op tijd een afspraak met de gemeente om hierover vooraf te overleggen.

Afspraak maken

Mocht u na het lezen van de informatie op bovengenoemde websites nog vragen hebben, dan kunt u via één van de groene buttons op deze pagina een afspraak maken met een medewerker van Team Dienstverlening, Unit Vergunningen om u op weg te helpen met de beoordeling of een omgevingsvergunning nodig is.