Toezicht bouw en verbouw

Regels voor bouwprojecten

Bouwers en verbouwers moeten:

  • bouwen volgens de bouwvergunning
  • bouwen volgens bouwtechnische voorschriften
  • werken binnen normale werktijden
  • veilig werken
  • afval opruimen

Rechten toezichthouders

Om goed te kunnen controleren mogen toezichthouders van de gemeente:

  • gebouwen betreden zonder toestemming (dit geldt niet voor een woning zonder toestemming van de bewoner)
  • informatie opvragen
  • zakelijke gegevens en documenten inzien en kopiëren
  • zaken onderzoeken (bijvoorbeeld monsters nemen, verpakkingen openen en spullen meenemen)

Als u bouwt in strijd met de regels, kunnen toezichthouders de bouw stilleggen of de toegang tot het gebouw afsluiten. Als u denkt dat een bouwproject niet volgens de regels verloopt, kunt u dit bij de gemeente melden.