Welstand bouw en verbouw

Toetsing van uw bouwplannen

Als u gaat bouwen met een omgevingsvergunning hebt u vaak ook toestemming nodig van de welstandscommissie. Deze commissie toetst uw bouwplan op bijvoorbeeld de karakteristieken van het huidige gebouw, de inpassing in de openbare ruimte en de maat en schaal van het bouwplan.

Als u een pand in de binnenstad van Vianen wilt bouwen of verbouwen dan wordt uw plan ook getoetst door de erfgoedcommissie.

Welstandseisen

Alle criteria waarop de gemeente uw bouwplan toetst, vindt u in de welstandsnota gemeente Vianen.

Beoordeling

Als uw bouwplan is beoordeeld door de welstandscommissie, brengt deze advies uit aan de gemeente. De gemeente neemt dan een besluit om uw bouwaanvraag goed te keuren of af te wijzen.

Maak eerst zelf een schets van uw bouwplan en leg dit voor aan de welstandscommissie. De commissie geeft dan een principe-oordeel. Zo voorkomt u hoge architectkosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.