Begraven

Begrafenis bespreken

Voor het bespreken van een begrafenis kunt u bellen naar 06 5232 0883. Ook buiten kantoortijden en in het weekend.

Overzicht begraafplaatsen

In de gemeente Vianen zijn meerdere begraafplaatsen. De gemeente verzorgt het beheer en onderhoud van de 4 algemene begraafplaatsen.

 • A - Algemene begraafplaats Everdingen, Kweldam/Kerkstraat in Everdingen
 • B - Algemene begraafplaats Hagestein Dorpsstraat/Vosstraat in Hagestein
 • C - Algemene begraafplaats Vianen Sparrendreef in Vianen, met een apart deel voor Rooms-katholieken
 • D - Algemene begraafplaats Zijderveld Dorpsweg/Kerkweg in Zijderveld
De adressen op een kaart getoond.

Algemene begraafplaats Everdingen

Algemene begraafplaats Everdingen, Kweldam/Kerkstraat in Everdingen

Algemene begraafplaats Hagestein

Algemene begraafplaats Hagestein, Dorpsstraat/Vosstraat in Hagestein

Algemene begraafplaats Vianen

Algemene begraafplaats Vianen Sparrendreef in Vianen, met een apart deel voor Rooms-katholieken

Algemene begraafplaats Zijderveld

Algemene begraafplaats Zijderveld, Dorpsweg/Kerkweg in Zijderveld

Daarnaast zijn er nog 2 andere begraafplaatsen die niet door de gemeente worden beheerd, namelijk

 • Rooms-katholieke begraafplaats Everdingen (informatie via het kerkbestuur in Everdingen)
 • Joodse begraafplaats in Vianen

Soorten graven

Er zijn twee soorten graven:

 • In een algemeen graf worden twee willekeurige overledenen begraven, die vlak na elkaar overleden zijn. Het grafrecht bij algemene graven verloopt na 10 jaar en is niet te verlengen.
 • Een particulier graf wordt uitgegeven voor 20 jaar voor het begraven van maximaal twee overledenen. Er is op de begraafplaatsen beperkte keuze voor particuliere graven. De rechthebbende kan deze termijn telkens met vijf of tien jaar verlengen. Hiervoor gebruikt u het formulier verlengen of afstand doen grafrechten.

Daarnaast zijn er op de begraafplaatsen ook bestemmingen voor urnen:

 • een urnengraf
 • een plek in de urnenzuil

Tarieven begraven of cremeren

De tarieven voor begraven of cremeren zijn opgenomen in de verordening graf en begraafrechten. Het contact met de begraafplaats verloopt via de begrafenisondernemer. Het is niet mogelijk vooraf een graf te reserveren.

Grafmonument

Zoals u wellicht al weet vormen de gemeenten Vianen, Leerdam een Zederik de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden. Dit betekent o.a. het samenvoegen / harmoniseren van verschillende team, werkzaamheden, taken etc.. Eén onderdeel hiervan is het product begraven. Dit betekent dat binnenkort alles wat met begraven te maken heeft vanaf één plek geregeld gaat worden. Het gaat hierbij in totaal om 19 begraafplaatsen.

De harmonisering wordt gefaseerd ingevoerd. Enige tijd geleden is besloten om de vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een grafmonument centraal af te handelen. Dit betekent dat we een uniforme afhandelingsprocedure zijn gaan hanteren. Om die reden treft u in de bijlage een aanvraagformulier aan die u in het vervolg kunt gebruiken voor uw aanvragen voor alle drie de gemeenten. Let wel op dat u duidelijk aangeeft om welke gemeente én begraafplaats het betreft.

De gevraagde gegevens zijn nodig voor de afhandeling van de aanvraag. Deze gegevens zijn bij de rechthebbende bekend. Behalve dat een compleet ingevulde aanvraag de afhandeling versoepelt is het voor ons ook een controle of de vergunning voor de juiste graflocatie afgegeven wordt.

Zowel de vergunning als de factuur van de leges worden naar de rechthebbende gestuurd. U als gemachtigde zal een afschrift van de vergunning ontvangen.

Heeft u vragen over bovenstaande, neemt u dan contact met ons op.

Grafonderhoud

De gemeente zorgt voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Hiervoor brengt de gemeente onderhoudskosten in rekening. Er zijn twee regels van toepassing:

 • Voor alle graven die zijn uitgegeven na 21 juli 2012 en graven waarvan het grafrecht wordt verlengd, geldt een verplichte onderhoudsbijdrage.
 • Voor graven die zijn uitgegeven voor 21 juli 2012 is het onderhoud de verantwoordelijkheid van de erfgenamen. Het is mogelijk dit onderhoud over te dragen aan de gemeente. Daarvoor gebruikt u het aanvraagformulier overnemen grafonderhoud.

Graven overschrijven

De gemeente registreert de naam van een van de erfgenamen bij een graf. Dit is voor ons de contactpersoon. Als contactpersoon is overleden of als u de naam van de contactpersoon wilt wijzigen, kunt u dit aanvragen via: