Bewonersinitiatief

Andere taken

De gemeente Vianen werkt aan een andere verhouding tussen inwoners van Vianen en het gemeentebestuur. We gaan minder zorgen ‘voor’ en meer zorgen ‘dat’. Dat houdt in dat we minder zelf gaan regelen en meer over laten aan anderen.

Initiatieven realiseren

Actieve bewoners, die hun initiatieven kunnen realiseren en nieuwe samenwerkingsverbanden in de samenleving vormen. Daarbij kiest de gemeente voor de rol van het ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven als manier om die andere verhouding tussen gemeente en bewoners te bewerkstelligen. We willen bewoners in staat stellen zelf de hoofdrol te spelen in hun wijk of dorp. In de wijk is de burger meester, en in ieder geval ervaringsdeskundige.

Leefbaarheid

De leefbaarheid binnen de dorpen of wijken is daarbij een belangrijk thema voor het gemeentebestuur. Bewoners bepalen voor een belangrijk deel zelf de leefbaarheid. Niet de gemeente bepaalt hoe de overlegvormen worden ingericht, wat de bevoegdheden zijn en wie welke beslissingsbevoegdheid heeft. Bewoners bepalen zelf hoe zij hun overleg met de gemeente Vianen willen vormgeven.

Overheidsparticipatie

Deze aanpak staat bekend als ‘overheidsparticipatie’. De stichting Vitaal Dorp (Everdingen) is inmiddels een bekend voorbeeld van deze nieuwe manier van werken. Maar ook: het beheer van het Hertenkamp, Kidzfun Vianen, Bewonersorganisatie Monnikenhof en Stichting de Grote Klok. Overal waar bewoners zelf het heft in handen nemen kan sprake zijn van ‘overheidsparticipatie’. Bewoners organiseren zelf hun initiatief en de gemeente zorgt dat zij niet ‘in de weg loopt’.

Bekijk hier het informatiefilmpje.

Ook een geweldig idee?

Vul het onderstaande formulier in.

Bewonersinitiatief