Burgerparticipatie

Gemeentepagina Het Kontakt

De gemeente ontwikkelt allerlei plannen voor uw leefomgeving. Wij betrekken u graag zo veel mogelijk bij die plannen. Op de gemeentepagina in Het Kontakt en op deze website publiceren wij regelmatig informatie over mogelijkheden om mee te denken en mee te praten.

Meedenken kan op veel manieren

Wilt u uw mening geven over onderwerpen die spelen in uw directe leefomgeving? Denk dan eens aan de volgende mogelijkheden:

  • kom naar de informatieavonden in uw wijk
  • ga naar het collegespreekuur
  • neem zitting in een adviesraad
  • neem zitting in de bewonersorganisatie in uw wijk
  • meld u aan bij Burgernet of Waaks!
  • start een bewonersinitiatief

Buurtcontactpersonen

Sinds 1990 is een groep bewoners in het overleg van de buurtcontactpersonen actief in Vianen. Op dit moment bestaat de groep uit 7 buurtcontactpersonen die ongeveer twee keer per jaar een vast overleg hebben met de burgemeester van de gemeente Vianen, de wijkagenten en LEKSTEDEwonen. De groep van buurtcontactpersonen is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit verschillende wijken in Vianen. Er is momenteel geen vertegenwoordiging vanuit de drie dorpen. Het voornaamste onderwerp van het overleg betreft de veiligheid in Vianen naast de kleinere onderwerpen over de leefomgeving. Zeker voor die kleinere zaken wordt steeds vaker de melding openbare ruimte gebruikt, zodat de melder ook kan blijven volgen wat er met de melding wordt gedaan. Heeft u belangstelling voor de werkzaamheden van de buurtcontactpersonen, neem dan contact op met Piet Daalhof, via T: (0347) 369 911 of E: gemeente@vianen.nl.

Buurtcontactpersonen De Hagen                    

P.H. Heil - peterheil@ziggo.nl
J. Kok - jankok@casema.nl
S. Buis - gerard.buijs@kpnmail.nl
D.M. Breedveld - diane.breedveld@gmail.com

Buurtcontactpersonen Centrum/Hogeland

R. Lammertink - lammertink.ria@gmail.com
C.H.J. Terlouw - kees.terlouw@casema.nl
T. Jansen - vitaalvianen@hotmail.com