Inspraak

Geef uw mening

Bij een inspraakprocedure biedt de gemeente aan betrokkenen en belanghebbenden de mogelijkheid hun mening te geven. Die mening kan leiden tot bijstelling van het beleid.

Wettelijk verplicht

Bij sommige plannen is de gemeente verplicht een inspraakprocedure te starten. Bijvoorbeeld als het gaat om de openbare ruimte. De plannen worden dan ter inzage gelegd op het Stadhuis. Elke belanghebbende kan een reactie indienen. Dat heet een zienswijze.

Inspraakprocedure

Meestal kunt u tijdens de inspraakprocedure schriftelijk commentaar geven op een bepaald plan. Soms kunt u ook mondeling inspreken (commentaar geven). Als er een inspraakprocedure gestart wordt, kunt u dit altijd lezen op de Gemeentepagina in Het Kontakt en op deze website. Vaak ontvangen degenen die direct belang hebben bij de procedure een persoonlijke brief.