Aansprakelijkheid bij schade

Als u schade heeft geleden door een handelwijze of een nalatigheid van de gemeente, dan kunt u de gemeente daarvoor aansprakelijk stellen.

Bijvoorbeeld:

  • Schade door een gat in het wegdek of losliggende of omhoogstaande stoeptegels;
  • Schade bij de uitvoering van werkzaamheden aan de openbare weg of het openbaar groen.

Het is wel belangrijk dat u zich realiseert dat van iedere inwoner van Vianen oplettendheid mag worden verwacht. Niet iedere losliggende stoeptegel of een gat in het wegdek veroorzaakt namelijk een gevaarlijke situatie. Bij schade door een verstopt riool adviseren wij u eerst de informatie te raadplegen op onze websitepagina Verstopt riool.

Hoe u de gemeente aansprakelijk kunt stellen

Als u de gemeente Vianen aansprakelijk wilt stellen voor schade die u heeft geleden kunt u het formulier Aansprakelijkheidstelling gebruiken. Als u de vragen beantwoordt en bewijsmateriaal toevoegt kan de gemeente uw aansprakelijkheidsstelling in behandeling nemen.

Zodra uw aansprakelijkstelling door de gemeente is ontvangen, wordt beoordeeld of we voldoende gegevens hebben. Als alle stukken aanwezig zijn om de aansprakelijkstelling te beoordelen, wordt gekeken of de aansprakelijkstelling doorgestuurd moet worden aan onze verzekeraar of, indien van toepassing een derde. Als dit niet het geval is, handelen wij uw verzoek zelf af. U ontvangt dan schriftelijk uitsluitsel of de gemeente uw aansprakelijkstelling erkend of afwijst.