In beroep gaan

Rechtstreeks in beroep

Tegen sommige besluiten van de gemeente kunt u geen bezwaar maken, maar moet u rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank. Als dit het geval is, staat dit bij het besluit vermeld.

Beroepsschrift

Ook kunt u in beroep gaan als u het niet eens bent met een besluit op bezwaar. Dat kan binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

In het beroepsschrift staat:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat
  • zo mogelijk een kopie van het besluit
  • de reden(en) waarom u in beroep gaat
  • uw handtekening

Let op: het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van kracht blijft gedurende de procedure. In spoedeisende zaken kunnen partijen aan de rechter een voorlopige voorziening vragen. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan.