Bedrijfsafval inzamelen

Bedrijfsafval inzamelen

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van hun afval. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing en mogen het bedrijfsafval daarom niet met het huishoudelijk afval aanbieden. Erkende afvalverwerkingsbedrijven halen tegen betaling bedrijfsafval op. Deze bedrijven vindt u bijvoorbeeld via de website afvalgids.

Milieueisen

De opslag en afvoer van bedrijfsafval moet voldoen aan de gestelde milieueisen. Oud papier en chemisch afval dient u altijd te scheiden. De andere stromen zijn afhankelijk van de hoeveelheid afval en het soort afval. Voor vragen over milieueisen en milieuvergunningen kunt u terecht op ondernemersplein.nl of bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).