Bedrijven Investeringszone

Wat is een Bedrijven Investeringszone

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) maakt het ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in bijvoorbeeld een aantrekkelijke en veilige bedrijfs- en winkelomgeving.

Hoe werkt een BIZ

  • De ondernemers in een BIZ bepalen zelf of zij gezamenlijke investeringen willen doen en maken daarvoor een plan met een begroting.
  • Als de gemeente met het plan akkoord gaat en er is voldoende draagvlak, dan kan een heffing worden ingesteld voor alle ondernemers in het afgebakende gebied.
  • De gemeente keert de opbrengst uit aan een speciaal voor de BIZ opgerichte stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert dan wel laat uitvoeren.

BIZ Vianen Centrum

In de gemeente Vianen is in 2012, op initiatief van de Ondernemersvereniging Vianen (OVV), de BIZ Vianen Centrum opgericht. Alle informatie over de BIZ Vianen Centrum, is verzameld op de eigen site van BIZ Vianen Centrum. Hierop kunt u bijvoorbeeld lezen welke voordelen de BIZ oplevert, welke activiteiten inmiddels zijn gerealiseerd en kunt u het laatste nieuws checken.

Bij wet is het noodzakelijk om een BIZ na vijf jaar te vernieuwen. Daartoe heeft de gemeente eind februari een draagvlakmeting gehouden. Hieruit is gebleken dat er voldoende draagvlak is voor de verlenging van de BIZ Centrum Vianen tot 2021.

BIZ Bedrijventerreinen Vianen

In 2016 heeft onder andere de Vereniging van Bedrijven in Vianen en omstreken (VBVO) het initiatief genomen voor de oprichting van een BIZ Bedrijventerreinen Vianen. Hierbij gaat het om de bedrijventerreinen De Biezen en De Hagen. Zowel het college als de gemeenteraad stemde eind 2016 in met de oprichting en stelde de ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone Bedrijventerreinen Vianen 2017-2021’ vast.

Uit de in maart 2017 gehouden draagvlakmeting is gebleken dat er voldoende belangstelling is voor een BIZ op De Biezen en De Hagen. Deze positieve uitslag betekent dat de BIZ met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 in werking is getreden.

Contact

Mocht u vragen hebben over BIZ Vianen Centrum? Dan kunt u contact opnemen met voorzitter Hans de Goeij, T. 0347 371 298 of E. slagerijdegoeij@live.nl.

Hebt u vragen over BIZ Bedrijventerreinen Vianen, dan kunt u contact opnemen met voorzitter Erik Lubbers van Stichting BIZ Industrie De Hagen en de Biezen, T. 0347 362 666 of E. erik.lubbers@vanderspek.nl.