Detailhandelsvisie

De detailhandelsvisie schetst de kaders voor de detailhandel. Hierin staat beschreven waar in de toekomst detailhandel gewenst is en dus beleidsmatig wordt gestimuleerd. Daarnaast beschrijft de visie maatregelen en acties om tot de gewenste detailhandelsstructuur te komen.

Aandacht voor sfeer en beleving

Zo wordt op het winkelgebied Lek tot en met Lijnbaan ingezet op sfeer en beleving voor onze inwoners en dagjestoeristen. De winkelcentra in de woonwijken zijn gericht op hun directe omgeving en de dagelijkse boodschappen. Voor de bedrijventerreinen worden mogelijkheden geboden voor grootschalige en volumineuze detailhandel, zaken die ruimtelijk niet of nauwelijks op de Voorstraat zijn in te passen. Voor de gebieden buiten de bestaande winkelcentra worden beperkte mogelijkheden aangegeven voor zogenaamde ondergeschikte detailhandel.

Visie en kaders

Eind mei 2017 heeft de gemeenteraad unaniem de Detailhandelsvisie Vianen 2016 vastgesteld. Hiermee werkt Vianen verder aan een evenwichtige en toekomstbestendige detailhandel en worden initiatieven, vanuit een actuele visie, samen met ondernemers en inwoners opgepakt.