Ook het college gaat voor een BIZ Bedrijventerreinen

11-11-2015

Door de Vereniging van Bedrijven in Vianen en Omstreken (VBVO) is de afgelopen periode hard gewerkt om nog in 2016 tot een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) voor de bestaande bedrijventerreinen De Biezen en De Hagen te komen. Het college heeft dit initiatief enthousiast omarmd en vraagt de gemeenteraad in december om een verordening hiertoe vast te stellen.

Leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit

Met behulp van een BIZ kunnen ondernemers gezamenlijk investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Aan deze BIZ betalen alle ondernemers in de zone mee. De activiteiten die de Stichting BIZ Bedrijventerreinen Vianen wil oppakken zijn gericht op leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit op de bedrijventerreinen. Het centrum van Vianen heeft al een eigen BIZ.

Gemeenschappelijk doel

Een aanvullend voordeel van deze gezamenlijke aanpak is dat de ondernemers een meer gemeenschappelijk doel krijgen: het verbeteren van hun vestigingsplaats Vianen. Dit is goed voor de bedrijven, de werknemers en voor de binding van de ondernemers met Vianen en elkaar. Door het initiatief van de VBVO te faciliteren schept de gemeente mogelijkheden voor ondernemers om de kwaliteit van hun werkomgeving te optimaliseren en nog meer samen te werken.

Vitaliteit en kwaliteit

Economie is een belangrijke pijler in de Toekomstvisie Vianen 2025. De bedrijventerreinen van Vianen zijn van essentiële betekenis voor de economie van de gemeente. De aanwezige bedrijven bieden namelijk veel werkgelegenheid voor de inwoners van Vianen en de regio. De vitaliteit en kwaliteit van de bedrijventerreinen zijn daarom van groot belang.