Gemeenteraad Vianen stemt in met BIZ Bedrijventerreinen

12-02-2016

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 15 december heeft de gemeenteraad de ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone Bedrijventerreinen Vianen 2016-2020’ vastgesteld. Hiermee maakt de gemeenteraad de weg vrij voor een eigen Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in 2016 voor de bestaande bedrijventerreinen De Biezen en De Hagen. Wanneer voldoende ondernemers op deze bedrijventerreinen begin 2016 instemmen met de oprichting van de BIZ, kan de oprichting worden gestart.

Gezamenlijk investeren

Met behulp van een BIZ kunnen ondernemers gezamenlijk investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Aan deze BIZ betalen alle ondernemers in de zone mee. De activiteiten die de Stichting BIZ Bedrijventerreinen Vianen wil oppakken zijn gericht op leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit op de bedrijventerreinen. Het centrum van Vianen heeft al een eigen BIZ.

Initiatief Vereniging van Bedrijven in Vianen en Omstreken

Door de Vereniging van Bedrijven in Vianen en Omstreken (VBVO) is de afgelopen periode hard gewerkt om nog in 2016 tot een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) voor de bestaande bedrijventerreinen De Biezen en De Hagen te komen. Nu zowel het college van B&W als de gemeenteraad van de gemeente Vianen hebben ingestemd met de oprichting, is een volgende stap het houden van een zogenaamde draagvlakmeting door de gemeente.

Gemeenschappelijk doel

Een aanvullend voordeel van de gezamenlijke aanpak van een BIZ is dat de ondernemers een meer gemeenschappelijk doel krijgen: het verbeteren van hun vestigingsplaats Vianen. Dit is goed voor de bedrijven, de werknemers en voor de binding van de ondernemers met Vianen en elkaar. Door het initiatief van de VBVO te faciliteren schept de gemeente mogelijkheden voor ondernemers om de kwaliteit van hun werkomgeving te optimaliseren en nog meer samen te werken.

Vitaliteit en kwaliteit

Economie is een belangrijke pijler in de Toekomstvisie Vianen 2025. De bedrijventerreinen van Vianen zijn van essentiële betekenis voor de economie van de gemeente. De aanwezige bedrijven bieden namelijk veel werkgelegenheid voor de inwoners van Vianen en de regio. De vitaliteit en kwaliteit van de bedrijventerreinen zijn daarom van groot belang.