Ondanks meerderheid plannen bedrijveninvesteringszone (BIZ) gestrand

08-04-2016

De afgelopen weken is onder de ondernemers op de bedrijventerreinen De Biezen, De Hagen een draagvlakmeting gehouden. De ondernemers is gevraagd of zij akkoord zijn met de oprichting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor de bedrijventerreinen. De BIZ zou doorgang vinden wanneer minimaal 66% van de uitgebrachte stemmen voor zou zijn. Helaas is, nu alle stemmen zijn geteld, gebleken dat ondanks een meerderheid er net niet voldoende ondernemers vóór hebben gestemd en deze drempel dus net niet is gehaald. Dit betekent echter niet dat er geen draagvlak is voor de BIZ. Uit de peiling blijkt dat 58% voor stemde.

Bijna gehaald

Wethouder economische zaken Leendert Wijnmaalen: “De meerderheid van de ondernemers die stemden, is voor: 58%. Zij vertegenwoordigen bovendien maar liefst 69% van de WOZ-waarden op de bedrijventerreinen en toch heeft het voorstel het net niet gehaald, omdat er een gekwalificeerde meerderheid van 66,7% behoort te zijn. Heel jammer. We laten het bezinken en gaan samen met de VBVO bezien welke mogelijkheden er nog zijn voor het behouden en verbeteren van de goede voorzieningen op onze bedrijventerreinen. Tevens spreek ik graag mijn waardering uit voor de inzet, die door de VBVO en vele ondernemers en medewerkers is en wordt getoond.”

"Behoefte aan een meer gezamenlijke aanpak"

Eerste reactie van Bas Ruts, voorzitter van de VBVO: “Wij zijn teleurgesteld dat wij aan één van de drie criteria voor de BIZ bedrijventerreinen niet hebben kunnen voldoen. Echter we zijn blij dat bijna 60% heeft voorgestemd en deze voorstemmers bijna zeventig procent van de WOZ-waarde vertegenwoordigen. We hadden het dus bijna gehaald maar zoals ook in de sport geldt, bijna telt niet…. De uitslag geeft ons wel de duidelijke indicatie dat er wel degelijk behoefte is aan een meer gezamenlijke aanpak op de bedrijventerreinen. Dit zullen wij binnen de VBVO verder bespreken en ook met de SBBV opnemen. Wij verwachten hier op korte termijn op terug te kunnen komen.”

Meer informatie

De draagvlakmeting werd van 25 februari tot 4 april gehouden. In totaal zijn 187 stemmen uitgebracht, waarvan 108 voor stemden, 78 tegen en 1 blanco. Meer informatie: BIZ Bedrijveninvesteringszone.