Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Bedrijventerreinen

07-02-2017

In 2016 heeft onder andere de Vereniging van Bedrijven in Vianen en omstreken (VBVO) het initiatief genomen voor de oprichting van een BIZ Bedrijventerreinen Vianen. Hierbij gaat het om de bedrijventerreinen De Biezen en De Hagen. Zowel het college als de gemeenteraad stemde eind 2016 in met dit initiatief en stelde de benodigde ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone Bedrijventerreinen Vianen 2017-2021’ vast.

De volgende stap is het houden van een formele draagvlakmeting door de gemeente, conform de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

Achtergrondinformatie BIZ

Na een eerdere poging voor een BIZ zijn er nieuwe gesprekken gevoerd met een beveiligingsbedrijf. De collectieve beveiliging is toe aan een nieuwe impuls en zal gemoderniseerd worden met de nieuwe BIZ. Door minder arbeidskosten en meer high-tech camerasystemen zullen de kosten van de beveiliging lager uitvallen en is de begroting van de BIZ ook kleiner.

Met een extra lage bijdrage voor de kleinere ondernemer wordt het voor alle ondernemers mogelijk om mee te doen. Met die bijdrage wordt het ook mogelijk om een beheerder van het bedrijventerrein in te zetten. De beheerder vormt het aanspreekpunt voor alle ondernemers en externe partijen, en handelt alle klachten af.

In de maand maart wordt iedereen gevraagd te stemmen voor de BIZ. De ondernemers kunnen zich voor de informatie bijeenkomst op woensdag 22 februari om 16.00 uur aanmelden door te mailen naar m.wilms@dzp.nl.

Informatie bijeenkomst BIZ bedrijventerreinen

Datum: woensdag 22 februari
Locatie: Van der Valk Hotel in Vianen
Tijden: 16.00 - 18.30 uur

BIZ-bestuur

Erik Lubbers (Van der Spek Vianen)
Marcel Kool (Kool Transport)
Jasper van Duuren (Van Duuren Districenters)
Patrick Keller (Dekker Hout Vastgoed)