Voldoende draagvlak voor Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Vianen

28-02-2017

De afgelopen twee weken is onder de ondernemers in het centrum van Vianen een draagvlakmeting gehouden. De ondernemers is gevraagd of zij akkoord zijn met de verlenging van  de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum. Op 27 februari zijn alle uitgebrachte stemmen door wethouder Leendert Wijnmaalen van Economische Zaken geteld. Uit deze telling is gebleken dat er voldoende draagvlak onder de betreffende ondernemers is, waarmee de verlenging van de BIZ Centrum Vianen een feit is.

Openbare telling

In vervolg op het raadsbesluit om de Verordening Bedrijveninvesteringszone Vianen Centrum 2017-2021 eind 2016 vast te stellen, is van 13 tot en met 24 februari 17.00 uur de formele draagvlakmeting gehouden onder de betreffende ondernemers. Op maandag 27 februari om 16.00 uur heeft de openbare telling van de stemmen plaatsgevonden. Dit heeft de volgende uitslag opgeleverd:

  • Van de 89 stemgerechtigden hebben 55 (62%) ondernemers hun stem uitgebracht. Daarmee is de eerste drempel van minimaal 50% stemgerechtigden behaald.
  • Van de 55 uitgebrachte stemmen waren 41 (75%) stemmen voor en 14 (25%) tegen. Daarmee is ook de tweede en laatste drempel van 66,7% voorstemmers behaald.

Gemeenschappelijk doel

Het voordeel van de gezamenlijke aanpak van een BIZ is dat de ondernemers een meer gemeenschappelijk doel krijgen: het verbeteren van hun vestigingsplaats Vianen. Dit is goed voor de detaillisten en bedrijven, de werknemers en voor de binding van de ondernemers met Vianen en elkaar. Door de initiatieven van de ondernemers te faciliteren schept de gemeente mogelijkheden voor ondernemers om de kwaliteit van hun omgeving te optimaliseren en samen te werken.

BIZ draagvlakmeting bedrijventerreinen

In de loop van 2016 hebben diverse ondernemers samen met de VBVO gewerkt aan een hernieuwde poging om te komen tot een BIZ voor de bedrijventerreinen De Biezen en De Hagen. Het businessplan voor de BIZ bedrijventerreinen is op diverse punten aangepast waarna een hernieuwde poging is gestart. De gemeenteraad heeft eind december 2016 besloten ook dit initiatief te steunen. Na het centrum, vindt in de maand maart dan ook een draagvlakmeting plaats voor de oprichting van een BIZ Bedrijventerreinen voor De Biezen en De Hagen.