Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Bedrijventerreinen Vianen een feit

07-04-2017

De afgelopen maand is onder de ondernemers op de bedrijventerreinen De Biezen en De Hagen een draagvlakmeting gehouden. De ondernemers is gevraagd of zij akkoord gaan met het oprichten van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor deze bedrijventerreinen. Op 4 april zijn alle uitgebrachte stemmen door wethouder Leendert Wijnmaalen van Economische Zaken geteld in een openbare zitting. Uit deze telling is gebleken dat er voldoende draagvlak onder de betreffende ondernemers is, waarmee de BIZ Bedrijventerreinen Vianen een feit is.

Uitslag draagvlakmeting

In vervolg op het raadsbesluit om de Verordening Bedrijveninvesteringszone bedrijventerreinen 2017-2021 eind 2016 vast te stellen, heeft deze formele draagvlakmeting plaatsgevonden onder de betreffende ondernemers. Dit heeft de volgende uitslag opgeleverd:
Van de 290 stemgerechtigden hebben 163 (57%) ondernemers hun stem uitgebracht. Daarmee is de eerste drempel van minimaal 50% stemgerechtigden behaald. Van de 163 uitgebrachte stemmen waren 116 (71%) stemmen voor en 47 (29%) tegen. Daarmee is ook de tweede drempel van 66,7% voorstemmers behaald. De som van de WOZ waarden die zich hebben uitgesproken vóór inwerkingtreding bedraagt 80% en is daarmee substantieel hoger dan de som van de WOZ waarden die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding (20%). Daarmee is tevens de derde en laatste drempel genomen waardoor, naast de verlenging van de BIZ Centrum, ook de BIZ Bedrijventerreinen een feit is.

Gemeenschappelijk doel

Het voordeel van de gezamenlijke aanpak van een BIZ is dat de ondernemers een meer gemeenschappelijk doel krijgen: het verbeteren van hun vestigingsplaats Vianen. Dit is goed voor de bedrijven, de werknemers en voor de binding van de ondernemers met Vianen en elkaar. Door de initiatieven van de ondernemers te faciliteren schept de gemeente mogelijkheden voor ondernemers om de kwaliteit van hun omgeving te optimaliseren en samen te werken.

BIZ-bestuur van start

Het BIZ-bestuur bestaande uit Erik Lubbers (Voorzitter), Jasper van Duuren, Patrick Keller en Marcel Kool, kan met deze positieve uitslag per direct aan de slag. “Het is goed om vast te stellen dat de noodzaak van collectiviteit wordt onderkend. Met deze uitslag kan werk worden gemaakt van de speerpunten vernieuwing van de collectieve beveiliging en park management” aldus de voorzitter van het BIZ-bestuur.