Leerlingenvervoer

Let op! Vanaf schooljaar 2018-2019 komt er mogelijk een nieuwe vervoerder. Indien uw kind aanspraak maakt op aangepast vervoer ontvangt u de beschikking mogelijk later dan binnen de daarvoor gestelde termijn. Voor de start van de zomervakantie kunt u de beschikking en informatie over de vervoerder verwachten.

De medewerkers van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik werken samen als één organisatie, vooruitlopend op de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019. Per 1 januari 2019 zal er een nieuwe verordening Leerlingenvervoer komen voor de gemeente Vijfheerenlanden. Dit brengt met zich mee dat er wellicht andere regels gaan gelden. Voor het schooljaar 2018-2019 zal dit voor u geen gevolgen hebben. De beschikking die u krijgt of heeft gekregen blijft geldig. Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen er eventueel veranderingen gaan plaatsvinden. U zult hierover tijdig geïnformeerd worden.

Wat is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is een financiële ondersteuning in het reizen van en naar school om leerlingen het onderwijs te kunnen laten volgen wat voor hen passend is. Het vervoer naar die passende school mag nooit een belemmering zijn om het onderwijs te volgen.

Leerlingenvervoer is maatwerk

Als ouders/verzorgers kijkt u eerst naar wat u zelf kunt doen. U bespreekt met de school wat de leerling zelf kan of kan leren in het reizen van en naar school. Het doel is de leerling zo zelfstandig mogelijk zijn/haar school te laten bezoeken. Leerlingenvervoer staat vaak synoniem aan taxivervoer, maar die vorm van vervoer is de laatste optie in het leerlingenvervoer. Eerst zal worden gekeken of reizen met de fiets, het openbaar vervoer (eventueel met begeleiding door een volwassene), of het reizen met de eigen auto tot de mogelijkheden behoort.

De gemeente regelt het leerlingenvervoer of biedt een vergoeding

Voor leerlingenvervoer komen leerlingen in aanmerking die:

  • door hun beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen;
  • naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaan;
  • door hun levensovertuiging een basisschool bezoeken, waarvan de dichtstbijzijnde school verder ligt dan 6 kilometer;

Er zijn verschillende mogelijkheden voor leerlingenvervoer:

  • de leerling krijgt een vergoeding voor de fiets of het openbaar vervoer (eventueel ook voor de begeleider);
  • de leerling maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer);
  • u krijgt een kilometervergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van het type onderwijs en het inkomen van de ouders/verzorgers kan een drempelbedrag en/of een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd worden voor het leerlingenvervoer van leerlingen die een basisschool bezoeken met een godsdienstige richting. Ouders van leerlingen die naar speciaal onderwijs gaan, hoeven nooit een eigen bijdrage te betalen.

Online aanvragen

Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag doen. U kunt hiervoor gebruik maken van het online aanvraagformulier vergoeding leerlingen vervoer. U heeft daar wel uw DigiD voor nodig. Voor online aanvragen gebruikt u uw DigiD gegevens. Meer informatie vindt u op de website van DigiD.

Leerlingenvervoer aanvragen

Verklaring onafhankelijk deskundige

Bij de aanvraag voor speciaal onderwijs dient u altijd een verklaring te voegen van een onafhankelijke deskundige (medisch specialist(niet uw eigen huisarts), orthopedagoog, psycholoog, psychiater) waaruit blijkt dat de leerling aangewezen is op aangepast vervoer. U dient zelf voor deze verklaring te zorgen. Ook dient u een vervoersverklaring vanuit school bij te voegen. Deze kunt u bij de school opvragen. Let op! In beide verklaringen hoeven geen medische diagnoses te staan, maar is het van belang dat goed wordt omschreven welke beperking(en) de leerling ondervindt bij het reizen met andere vormen van vervoer dan aangepast/taxivervoer.