Buiten Gewoon

Samen uw wijk inrichten!

Vianen wil met het project Buiten Gewoon de gemeente weer netjes, veilig, mooi en beheersbaar maken. Dat doen we in overleg met bewoners. U, als bewoner van de wijk, weet het beste wat er speelt. Samen zijn we verantwoordelijk voor leefbare wijken en kernen.

Project Buiten Gewoon

Het project Buiten Gewoon is het anders inrichten van de openbare ruimte in onze gemeente.

Informatie per wijk

De uitvoering van Buiten Gewoon gebeurt in fases, per wijk of per kern.

Zelfbeheer en snippergroen

Op veel plekken gaan we noodgedwongen struiken en heesters verwijderen. Tenzij u ons helpt!