De Hagen 1 - bomenbuurt

De Hagen - bomenbuurt

Het project Buiten Gewoon in de Hagen bomenbuurt is op 23 september 2015 gestart met een bewonersbijeenkomst in de Prenter. Tijdens de bijeenkomst is het inrichtingsvoorstel voor de wijk toegelicht. Bewoners konden reageren op het concept. Bij het opstellen van de nieuwe tekening is binnen de kaders van het project Buiten Gewoon zoveel mogelijk rekening gehouden met alle wensen. Tijdens de tweede bijeenkomst op 12 november 2015 is de aangepaste inrichtingstekening gepresenteerd. Eind februari 2016 is deze tekening vastgesteld door het college. 

Uitvoering

De uitvoering vindt plaats in het najaar van 2016. Als de werkzaamheden in uw straat starten, brengt de aannemer u tijdig op de hoogte. Hoe de wijk er uiteindelijk uit komt te zien, kunt u zien op de vastgestelde uitvoeringstekening.

De Hagen – vogelbuurt en herenbuurt

Tegelijk met de uitvoeringstekening voor de bomenbuurt is ook de uitvoeringstekening voor de vogelbuurt en herenbuurt  vastgesteld. Meer informatie vindt u op De Hagen 2