Amaliastein

Buiten Gewoon Amaliastein

Het project Buiten Gewoon in Amaliastein is op 8 april 2015 gestart met een bewonersbijeenkomst in de Hoeksteen. Tijdens de bijeenkomst is het inrichtingsvoorstel voor de wijk toegelicht. Bewoners konden tot en met 6 mei 2015 reageren op het concept. Bij het opstellen van de nieuwe tekening is binnen de kaders van het project Buiten Gewoon zoveel mogelijk rekening gehouden met alle wensen. Tijdens de tweede bijeenkomst op 3 juni 2015 is de aangepaste inrichtingstekening gepresenteerd. In september 2015 heeft het college de tekening definitief vastgesteld.

Uitvoering

Wij hopen het civiele werk in de zomer van 2016 af te ronden. In het plantseizoen in het najaar, worden de groenvakken ingeplant. Eén en ander is afhankelijk van het weer. Inwoners van de wijk zijn per brief geïnformeerd. Voor vragen kunt u mailen naar buitengewoon@vianen.nl of bellen naar (0347) 369 911.