Bedrijventerrein De Biezen

Buiten Gewoon De Biezen

In september 2014 is met ondernemers van bedrijventerrein De Biezen gesproken over de plannen binnen Buiten Gewoon. Reacties hierop zijn verwerkt in de uitvoeringstekening. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze op 16 december jl. vastgesteld. Het verslag van de bijeenkomst in september bevat een toelichting op de ingediende vragen en opmerkingen. Nu de uitvoeringstekening is vastgesteld, gaat de gemeente aan de slag met de uitvoering van Buiten Gewoon.