Blankenborch

Op woensdag 26 oktober 2016 vond in het Stadhuis een informatiebijeenkomst plaats in het kader van project Buiten Gewoon in de wijk Blankenborch. Bewoners konden reageren op de presentatietekening die voor de wijk is gemaakt en ideeën inbrengen.

Inloopbijeenkomst op 18 januari

Bij het maken van de uitvoeringstekening is binnen de kaders van het project Buiten Gewoon zoveel mogelijk rekening gehouden met alle wensen en ideeën. De tekening is op 18 januari gepresenteerd en toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst. Alle inwoners van de wijk Blankenborch waren hiervoor uitgenodigd.

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden is gepland voor 2017. Als de werkzaamheden in uw straat starten, brengt de aannemer u tijdig op de hoogte. Hoe de wijk er uiteindelijk uit komt te zien, kunt u zien op de vastgestelde uitvoeringstekening.