Hagestein

Buiten Gewoon Hagestein

Het project Buiten Gewoon in Hagestein is op 1 december 2014 gestart met een bewonersbijeenkomst in dorpshuis De Biezen. Tijdens de bijeenkomst is het inrichtingsvoorstel voor het dorp toegelicht. Bewoners konden tot en met 9 januari reageren op het concept. Bij het opstellen van de nieuwe tekening is binnen de kaders van het project Buiten Gewoon zoveel mogelijk rekening gehouden met alle wensen. Tijdens de tweede bijeenkomst op 4 februari 2015 is de aangepaste inrichtingstekening gepresenteerd. In maart is deze tekening vastgesteld door het college. Naar verwachting zijn in mei 2016 alle werkzaamheden uitgevoerd.

Herinrichting Dorpsstraat

De Dorpsstraat in Hagestein is volledig heringericht. Bij het maken van het ontwerp hebben wij geïnventariseerd welke problemen en wensen er spelen. Bewoners en geïnteresseerden konden hun ideeën, vragen en opmerkingen doorgeven tijdens een inloopbijeenkomst of per post of mail kenbaar maken. Aan de hand van vragen en opmerkingen van de aanwezige bewoners zijn de laatste details uitgewerkt in de uitvoeringstekening. De uitvoering is inmiddels afgerond.