Hogeland

Op woensdag 22 juni 2016 vond in het Stadhuis een informatiebijeenkomst plaats in het kader van project Buiten Gewoon in de wijk Hogeland. Bewoners konden reageren op de presentatietekening die voor de wijk was gemaakt en ideeën inbrengen.

Vervolg

Bij het maken van de uitvoeringstekening is binnen de kaders van het project Buiten Gewoon zoveel mogelijk rekening gehouden met alle wensen en ideeën. De tekening is tijdens de tweede bijeenkomst, op 14 september, gepresenteerd en toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst. Alle inwoners van de wijk Hogeland waren hiervoor uitgenodigd. Op 20 december 2016 heeft het college de tekening definitief vastgesteld.

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden is gepland voor 2017. Als de werkzaamheden in uw straat starten, brengt de aannemer u tijdig op de hoogte. Hoe de wijk er uiteindelijk uit komt te zien, kunt u zien op de vastgestelde uitvoeringstekening.