Molenbuurt

Buiten Gewoon Molenbuurt

Het project Buiten Gewoon is al in de Molenbuurt geweest. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd, individuele gesprekken gehouden en we zijn samen met u tot een inrichting van de openbare ruimte gekomen. Binnen de kaders van het project Buiten Gewoon hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen.

Zelfbeheer en snippergroen

Veel mensen hebben gereageerd op onze oproep om een stukje groen in zelfbeheer te nemen. Daar zijn we blij mee. In een aantal straten zijn bewoners ook samen aan de slag gegaan. Ook de bewonersorganisatie Monnikenhof (BOM) is actief in de buurt met onder andere een snoeptuin. Wilt u meer weten over de activiteiten van de BOM? Kijk dan op de website van de stichting Monnikenhof. Een aantal bewoners heeft gebruik gemaakt van ons speciale aanbod om een stukje groen te kopen.

Uitvoeringstekeningen

Het college heeft de uitvoeringstekeningen inmiddels definitief vastgesteld. Op de tekeningen staat de inrichting aangegeven die wij gaan realiseren. 

Uitvoering Buiten Gewoon

De werkzaamheden zijn gestart en lopen door tot in 2016. Omwonenden ontvangen van de aannemer een brief met nadere informatie over eventuele overlast en verkeersmaatregelen. Wilt u weten hoe uw straat er uiteindelijk uit komt te zien? Kijkt u dan onder de vastgestelde uitvoeringstekeningen.

Vragen

Mocht u tussentijds vragen hebben dan kunt u de desbetreffende Toezichthouder van de Gemeente Vianen, de heer  Peter Hoekman, bereiken op 06-53966271.