Zederik

Buiten Gewoon Zederik

Het project Buiten Gewoon in Zederik is op 8 april 2016 gestart met een bewonersbijeenkomst in de Hoeksteen. Tijdens de bijeenkomst is het inrichtingsvoorstel voor de wijk toegelicht. Bewoners konden enkele weken na de bijeenkomst reageren op het concept. Bij het opstellen van de nieuwe tekening is binnen de kaders van het project Buiten Gewoon zoveel mogelijk rekening gehouden met alle wensen. Tijdens de tweede bijeenkomst op 21 april 2016 is de aangepaste inrichtingstekening gepresenteerd. Op 27 september 2016 heeft het college de tekening definitief vastgesteld.

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden is gepland voor het voorjaar van 2017. Als de werkzaamheden in uw straat starten, brengt de aannemer u tijdig op de hoogte. Hoe de wijk er uiteindelijk uit komt te zien, kunt u zien op de vastgestelde uitvoeringstekening.