Groenbeleid

Leefbare kernen

De gemeente Vianen is trots op het groen in de openbare ruimte. Dat maakt de kernen leefbaar. Hoe we dat doen, is vastgelegd in verschillende beleidsplannen en programma's.

Bomenbeleidsplan

In de gemeente Vianen zijn ruim 10.000 bomen binnen de bebouwde kom in eigendom en beheer van de gemeente. In het bomenbeleidsplan staat hoe de gemeente omgaat met het duurzaam beheer van die bomen. Daarbij streeft de gemeente naar de juiste boom op de juiste plaats.

Buiten Gewoon

De gemeente wil Vianen netjes, veilig, mooi en beheerbaar maken. Dat doen we samen met bewoners. Per wijk wordt het achterstallig onderhoud weggewerkt en het openbaar groen anders ingericht.

Volkstuinen

Ook volkstuinen zorgen voor het nodige groen in de gemeente Vianen. In de gemeente Vianen zijn twee volkstuincomplexen. Volkstuinvereniging Vianen beheert deze complexen en verzorgt de verhuur.