Handhaving

Iedereen wil in een schone en veilige omgeving wonen, werken en recreëren. Zo verwacht je dat straten niet vol liggen met zwerfafval. Dat kinderen kunnen spelen in een speeltuin zonder hondenpoep. En dat auto’s op de juiste manier worden geparkeerd. Als iedereen hieraan zijn of haar steentje bijdraagt, zijn regels en boetes in Vrijstad Vianen helemaal niet nodig! Dan kunnen we met elkaar zorgen dat het  fijn wonen, werken en recreëren is in Vianen.

Om welke regels gaat?

Elke gemeente, dus ook de gemeente Vianen, heeft eigen gemeentelijke wetten en regels, die zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Afvalstoffenverordening. Hierin staan regels voor bijvoorbeeld parkeren, het onjuist aanbieden van afval, het stallen van fietsen, aanplakken van biljetten, evenementen, terrassen, uitstallingen en  bouwwerkzaamheden. Naast de APV regels zijn er ook regels die in afzonderlijke wetten zijn opgenomen, zoals in de Drank- en Horecawet. Toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) handhaven deze regels: zij wijzen bewoners, bezoekers en ondernemers op de deze regels en geven waar nodig een waarschuwing of boete.

Om welke regels gaat het niet?

Er zijn een heleboel zaken die buiten de APV vallen. Een belangrijk voorbeeld is het rijdend verkeer. Het is de taak van de politie te bekeuren voor bijvoorbeeld door rood rijden en snelheidsovertredingen, ook van scooters. Ook strafbare feiten zoals diefstal en drugshandel, horen niet bij de taken van de handhavers.