Melding openbare ruimte

Beheer en onderhoud

De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Is hier iets niet in orde, dan kunt u dat melden. Wij zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt hersteld of verbeterd.

Wat kunt u melden?

Onder meldingen openbare ruimte vallen bijvoorbeeld:

  • wegen, fietspaden en trottoirs (losse stoeptegels, gat in asfalt, omvergereden verkeerspaaltje)
  • openbaar groen (afgewaaide takken, omgewaaide bomen, vernielingen)
  • reiniging en afval (zwerfvuil, niet opgehaald afval en containers)
  • kapotte speeltoestellen

Een storing aan de openbare verlichting meldt u rechtstreeks bij Bureau OVL, zij beheren de openbare verlichting voor tien gemeenten, waaronder gemeente Vianen.

Let op:

Indien het een melding betreft gebruik en/of misbruik woning/adres, gebruik dan het formulier terugmelding Basis Registratie Personen.

Storingsdienst buiten kantoortijden

Constateert u buiten kantoortijden, in het weekend of op feestdagen acute problemen in de openbare ruimte (bijv. verstoppingen, oliesporen, e.d.)?  En zijn deze bedreigend voor de openbare veiligheid? Neem dan contact op met de storingsdienst van de gemeente Vianen, telefoon (0347) 327 555.

Direct uw melding doorgeven