Melding openbare ruimte

Beheer en onderhoud

De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Is hier iets niet in orde, dan kunt u dat melden. Wij zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt hersteld of verbeterd.

Wat kunt u melden?

Onder meldingen openbare ruimte vallen bijvoorbeeld:

  • wegen, fietspaden en trottoirs (losse stoeptegels, gat in asfalt, omvergereden verkeerspaaltje)
  • openbaar groen (afgewaaide takken, omgewaaide bomen, vernielingen)
  • reiniging en afval (zwerfvuil, niet opgehaald afval en containers)
  • kapotte speeltoestellen

Een storing aan de openbare verlichting meldt u rechtstreeks bij Bureau OVL, zij beheren de openbare verlichting voor tien gemeenten, waaronder gemeente Vianen.

Wilt u iets melden wat te maken heeft met de windmolens van Windpark Autena? Neem dan contact op met Eneco om het te bespreken. 

Let op:

Indien het een melding betreft gebruik en/of misbruik woning/adres, gebruik dan het formulier terugmelding Basis Registratie Personen.

Storingsdienst buiten kantoortijden

Constateert u buiten kantoortijden, in het weekend of op feestdagen acute problemen in de openbare ruimte (bijv. verstoppingen, oliesporen, e.d.)?  En zijn deze bedreigend voor de openbare veiligheid? Neem dan contact op met de storingsdienst van de gemeente Vianen, 06 2043 0797.

Iemand spreken?

Wilt u liever iemand spreken van de gemeentewerf? Maak dan een afspraak door te bellen naar 0347-36 99 11. Wij werken net als op het stadskantoor ook op de gemeentewerf uitsluitend op afspraak.

Direct uw melding doorgeven