Groenekade

De bomen aan de Groenekade vormen een gewaardeerde groene laan langs het fietspad. De laan is tevens van grote waarde voor vogels en andere dieren. Doordat de bomen dicht op elkaar zijn geplant, ontstaan er beheerproblemen. Verder ervaren sommige aanwonenden overlast van de bomen. De gemeente heeft twee boomspecialisten gevraagd om de situatie te beoordelen en mogelijke oplossingen aan te dragen.

Het plan van aanpak

Op dinsdag 21 juni 2016 kregen de aanwonenden het plan van aanpak gepresenteerd. Tijdens de avond lichtten de boomspecialisten hun bevindingen en voorstel toe. Tot 15 juli was er gelegenheid om vragen te stellen en ideeën in te brengen.

Vervolg

Op 6 september is tijdens een bijeenkomst toegelicht wat wij met de opmerkingen van aanwonenden hebben gedaan en is het definitieve plan van aanpak gepresenteerd. In hoofdlijnen blijft het plan voor omvorming van de laan gelijk, in detail zijn er verschillen met het eerste voorstel.