Helsdingse Achterweg

Op woensdag 8 juni heeft in de Hoeksteen een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de herinrichting van de Helsdingse Achterweg, het gedeelte van de weg tussen de Monnikendreef en Rietkamp. Aanwonenden waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Tijdens de avond is het voorstel gepresenteerd en er was er gelegenheid om vragen te stellen en ideeën in te brengen. Na de bijeenkomst was er tot 23 juni gelegenheid om te reageren op het inrichtingsvoorstel. Iedereen die heeft gereageerd heeft persoonlijk antwoord ontvangen. Bij het maken van de uitvoeringstekening is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en ideeën die zijn ingebracht. Media september heeft het college van burgemeester en wethouders de uitvoeringstekening definitief vastgesteld.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden beginnen in week 39 van 2016. Volgens planning wordt gestart met het kappen van bomen. In januari 2017 gaat de aannemer de verharding vervangen en herstellen. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt de Helsdingse Achterweg in twee fasen deels afgesloten; het stuk vanaf de Rietkamp tot de Clarissenhof wordt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer met uitzondering van fietsers.

Door tegenvallende weersomstandigheden is de planning uitgelopen. De huidige planning is:

  • Fase 1, vanaf de Rietkamp tot de Ursulinenhof (incl. het kruispunt Het Slyk), woensdag 8 maart afgerond.
  • Fase 2, vanaf de Ursulinenhof t/m het kruispunt van de Clarissenhof, vanaf woensdag 8 maart tot 31 maart.

De parkeerplaats van winkelcentrum Monnikenhof blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar. De planning en fasering worden gecommuniceerd  via borden langs de weg. Wij verwachten de werkzaamheden in april te hebben afgerond dit onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Hoewel wij de overlast proberen te beperken, is het onvermijdelijk dat u hinder ondervindt. Wij hopen op uw begrip.