Fort Everdingen

Op een strategische plek aan de Lek ligt Fort Everdingen. Het fort werd tussen 1842 en 1845 gebouwd op de T-splitsing tussen de Diefdijk en de Lekdijk om de Nieuwe Hollandse Waterlinie te versterken. In 1874-1877 volgden uitbreidingen en verbeteringen. De Waterlinie was eeuwenlang de belangrijkste defensielinie van ons land. Samen met Fort Honswijk aan de overkant van de rivier sloot Fort Everdingen de toegang tot de Lek af. Zo zou de vijand onmogelijk via de rivier of over de dijken de Waterlinie kunnen doorbreken.

Tip: Liniepont

Tussen Fort Everdingen, Werk aan 't Spoel (in Culemborg) en Werk aan de Groeneweg vaart in de zomer de Liniepont. Kijk voor het vaarschema op de website van de Liniepont (zie hieronder).