Grote kerk

De Grote Kerk is gebouwd door het geslacht Van Brederode als gebouw voor de eredienst en ter illustratie van de grootsheid van hun macht. De kerk is een rijksmonument.

In de kerk bevindt zich een van de mooiste en zeker meest curieuze praalgraven in Nederland: het graf van Reinoud III van Brederode en zijn vrouw Philippote van der Marck. Het wordt toegeschreven aan de toen in Utrecht werkzame beeldhouwer Colijn de Nole en dateert van omstreeks 1540.