Kapel Helsdingen

Tot diep in de Middeleeuwen was Vianen en omgeving een onherbergzaam, moerassig gebied. De oudste sporen van bewoning in de directe omgeving van Vianen zijn te vinden in Helsdingen. Die sporen wijzen op de 10de eeuw.

In een document uit de 12e eeuw wordt gesproken over ‘curtis van Hulsdinghen’. Dit was een boerderij die werd beheerd door benedictijner monniken van de Sint Laurentiusabdij van Oostbroek (bij Utrecht). De monniken hielden zich bezig met ontginnen van de drassige omgeving en exploiteerden een boerenbedrijf. Daarnaast leidden zij uiteraard ook een geestelijk leven. De kapel van Helsdingen herinnert daar nog aan.