Erfgoed

Vianen is trots op de rijke schakering aan cultureel erfgoed. Dit maakt de gemeente aantrekkelijk voor bewoners en voor bezoekers. Het beleven van erfgoed is een wezenlijk onderdeel van onze identiteit.

Erfgoed in Vianen

Het erfgoed in Vianen kent een rijke variatie:

  • ongeveer 190 rijksmonumenten (zowel gebouwen als objecten)
  • het rijksbeschermd stadsgezicht
  • de gebouwde cultuur van alledag
  • unica van landelijke betekenis
  • archeologische vindplaatsen

Erfgoedbeleid

In 2008 is de erfgoednota Vianen EIGEN WEG voor erfgoed opgesteld. Deze nota zet erfgoedbeleid in breed perspectief en verbindt dit met een vitale toekomst van de gemeente Vianen.

In november 2015 is is een cultuurhistorische waardenkaart gepresenteerd: de Erfgoedwaardenkaart. Deze kaart geeft een compleet overzicht van het erfgoed in de gemeente.

Subsidie

Het is sinds 1 januari 2017 niet meer mogelijk subsidie aan te vragen.