Bewijs van in leven zijn

Algemene informatie

Een bewijs van in leven zijn (ook wel attestatie de vita genoemd) is een internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. Dit bewijs hebt u bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.
Voor Nederlandse instanties kunt u ook een uittreksel aanvragen met de vermelding dat u nog in leven bent. Zie hiervoor het product Uittreksel BRP.

Digitaal aanvragen

U kunt een Attestatie de Vita niet digitaal aanvragen. U dient persoonlijk aan de balie van het Stadhuis te verschijnen. Een uittreksel BRP kunt u wel digitaal aanvragen.

Online afspraak maken

Meenemen

  • een identiteitsbewijs
  • vraagt u het bewijs aan voor een pensioenfonds, neem dan ook de originele brief van het pensioenfonds mee waarin hierom gevraagd wordt
  • pinpas of contant geld

Kosten

Omschrijving Prijs
Attestatie de vita € 13,20