Buitenlands document

Algemene informatie

Als er rechtsfeiten in het buitenland hebben plaatsgevonden is de burger verplicht die te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de woongemeente. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. De documenten hiervan worden ook wel brondocumenten genoemd.

Persoonlijk inleveren en ophalen

Voor het persoonlijk inleveren en ophalen van een buitenlands document kunt u een afspraak maken op het Stadhuis. Voor het inleveren en afhalen hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig. 

Kosten

Omschrijving Prijs in €
Buitenlands document Gratis