Terugmelding BRP

Algemene informatie

Volgens de Basisregistratie Personen (BRP) moet iedere burger ingeschreven staan op het adres waar hij woonachtig is. Het kan zijn dat iemand nog op een adres staat ingeschreven, terwijl hij daar niet meer woont of dat er iemand op een adres woont, maar nog niet ingeschreven staat. Als een burger of een instantie dit signaleert, wordt er een terugmelding BRP aangemaakt. Meestal volgt er daarna een onderzoek en het resultaat wordt doorgegeven aan degene die de melding gedaan heeft (de terugmelder).

Digitaal aanvragen

U kunt online uw terugmelding BRP doorgeven. 

U kunt ook een afspraak maken.

Kosten

Omschrijving Prijs in €
Terugmelding BRP gratis